Новини

30 Ноември 2021

  На 2 ноември 2021 г. Техническият университет – Габрово бе домакин на работна среща с представители на Хуауей Технолоджис България  ЕООД. Техническият университет - Габрово бе представен от Ректора – проф. д-р инж. Илия Железаров, Зам.-ректора по учебната дейност – проф. д-р инж. Анатолий Александров и Зам.-ректора по научноизследователската дейност – доц. д-р инж. Пламен Цанков....

30 Ноември 2021

  Освен теоретичната подготовка на студентите, Технически университет – Габрово предлага и практическо обучение и връзка с водещи компании. Какви възможности се откриват пред студентите и как може още по време на обучението си  да откриеш твоя работодател, подходящ стаж или допълнително практическо обучение виж във видеото. {youtube}youtu.be/xm2xLvOfSFk{/youtube}

30 Ноември 2021

Фесто Производство ЕООД e производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Заводът е световен лидер в производството на магнитни сензори. Основната производствена програма обхваща производството на различни видове сензори и принадлежности към тях, както и на присъединителни кабели. Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в иновативни решения, за...

30 Ноември 2021

Вие сте Инженер, Студент или Хобист и се интересувате от 3D механичен дизайн или искате да усъвършенствате Вашите умения - това обучение е за Вас! Siemens Solid Edge е портфолио от достъпни, лесни за използване инструменти от последно поколение, насочен към Вашите инженерни нужди. Siemens Solid Edge повишава производителността на CAD потребителя, като улавя интензивните дизайнерски намерения...

08 Октомври 2021

От 2018 г. Технически университет – Габрово е водеща организация по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът обединява усилията на водещи университети от България /...

20 Септември 2021

      Днес, 20.09.2021 г. проф. Илия Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово и проф. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ подписаха споразумение за сътрудничество между двете висши училища. Основната цел на споразумението е да се създадат условия за ефективно използване на ресурсите и потенциала на двете институции в...