Включете се в инициативата BASF Innovation Hub 2021, която е уникален шанс за млади иноватори и стартъпи

in hub

Най-голямата в света химическа компания BASF взе решение да подкрепи стартъп идеи на млади иноватори, включително на млади иноватори от България.

Състезанието BASF Innovation Hub 2021 се фокусира върху идеи, които допринасят за развитие на чисти технологии и иновации с цел подобряване на екологичната устойчивост.

Най-добрата иновация или стартъп идея на национално ниво ще получи първоначално финансиране от 2,500 евро заедно с възможността за допълнителна подкрепа от 5,000 евро – независимо дали идеята ще бъде подкрепена за в бъдеще от BASF, като победител на Големия финал.

BASF Innovation Hub 2021 се състои от две основни части:

BASF Innovation Hub 2021 Местни кръгове на национално ниво: първа част от състезанието. След като кандидатстват, най-добрите пет екипа на местно ниво ще получат възможността да представят своите идеи пред местно жури, което ще определи победителя от местния кръг. След това всички победители от местните кръгове ще участват на Големия финал на BASF Innovation Hub 2021.

 

BASF Innovation Hub 2021 Голям финал: уникален шанс за победителите да представят своите иновации и стартъп идеи на по-широка аудитория и да осигурят финансиране за тяхното по-нататъшно развитие.

Участващи страни: Австрия и Унгария (съвместно представяне), Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия, Словения (съвместно представяне), България, Гърция, Чехия и Словакия (съвместно представяне) и Румъния.

BASF Innovation Hub 2021 има за цел да подкрепи млади иноватори или стартъп идеи, които отговарят на поне една от следните теми:

  • Чиста енергия (например: цифрови решения с фокус върху подобряване на процеса и енергийната ефективност, решения за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в електрозахранването (топлинна, слънчева, вятърна), решения за топлинна енергия и изолация, оптимизиране на отоплението, охлаждането,  вентилацията, декарбонизация на енергийни системи и насърчаване на технологии с нулеви емисии);
  • От фермата до трапезата (например: технологии за прецизно внасяне на вещества, консултантски услуги за цифрово земеделие, решения за цифрово земеделие, решения, които допринасят за по-устойчиви хранителни системи, продукти за селективна защита на културите, биологична защита на културите;
  • Кръгова икономика (например: решения, които допринасят за по-устойчиви, по-екологосъобразни производствени цикли, цифрова база за рециклиране със затворен цикъл, решения за биоразградими и пластмаси на биологична основа, решения за (био) химическо рециклиране, катализатори в процеса на рециклиране, рециклиране на материали за батерии, продукти с ефективно използване на ресурсите и услуги).

Кандидатстването е в периода от 7 юни до 15 септември 2021 г. Местното жури от всеки регион ще избере най-добрите пет състезатели, които ще представят своите иновативни идеи. Един от тях ще получи шанса да участва на Големия финал на BASF Innovation Hub 2021.


Повече информация за състезанието, изискванията и процедурата за кандидатстване може да намерите тук.