Презентационно събитие на тема "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА"

ТУ Gabrovo ПОСТЕР

Уважаеми студенти,

заповядайте на презентационно събитие с тематика "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА",

което ще се проведе на 20-ти септември 2023г. от 10:30-17:00ч. в Университетска библиотека на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО.

Адрес на събитието е:
гр. ГАБРОВО, ул. „Хаджи Димитър” 4

Поздравителен адрес от национално представителство на студентските съвети

npss

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЖЕЛЕЗАРОВ,
УВАЖЕМИ ПРЕПОВАДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,


За мен е удоволствие да Ви поздравя от свое име и от името на националната студентска общност в България по случай началото на академичната 2023/2024 учебна година!
През изминалите години преминахме през тежки изпитания на противоепидемични мерки, които поставиха академичната и студентска общност пред неясни хоризонти и предизвикателства.


Всичко това ни направи да бъдем по-силни и уверени в развитието на образователната и академична среда. Днешният ден е едно ново начало за първокурсниците, който води след себе си пътя на познанието и новите
открития в живота на младите хора. Вървете напред и не спирайте да се развивате, реализирайки своите идеологии и проекти!

Ние, младите хора, трябва да бъдем тази енергия, която да отстоява бъдещето на нацията ни.
Вървете смело по пътя на познанието и се борете за своите мечти и идеологии!

Даниел Парушев

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НПСС
18 Септември 2 023 година
София, България

Технически университет – Габрово e съорганизатор на престижна научна конференция на Академия на науките и изкуствата на Република Сръбска, Босна и Херцеговина

p cankov

На 7-ми и 8-ми септември 2023 г. в град Баня Лука се проведе 16-тата международна научна конференция “Съвременни материали 2023“, организирана от Академия на науките и изкуствата на Република Сръбска. Пленарният доклад на конференцията беше на тема „Измерване и анализ на спектралното излъчване на различни видове битови лампи в обхвата на дължините на вълните на опасната синя светлина“. Докладът беше представен от доц. Пламен Цанков и инж. Ивайло Стоянов като резултат от научноизследователската им работа в лаборатория „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ в Технологичния парк на ТУ-Габрово.

От името на академичния състав на ТУ-Габрово доц. Цанков – зам.-ректор по научноизследователската работа приветства официалните гости и участници в конференцията. В интервю за националната телевизия РТРС на Република Сръбска, Босна и Херцеговина - доц. Цанков представи информация за дългогодишното сътрудничество между ТУ-Габрово и Академия на науките и изкуствата на Република Сръбска, както и за съвместно реализираните проекти.

На добър час през академичната 2023/2024 година!

379341679 727510359373671 7548546352199790657 n

На 18 септември Технически университет-Габрово отбеляза началото на академичната година. В присъствието на заместник-кмета на Община Габрово – госпожа Невена Минева и инж. Калоян Иванов, член на университетското настоятелство първокурсниците и студентите на Университета бяха приветствани от Ректора – проф. д-р Илия Железаров.

Проф. Железаров благодари на новоприетите студенти за избора да продължат своето образование в Технически университет- Габрово. Ректорът напомни за добрите образователни традиции на Университета, за новите инициативи, за модерните лаборатории в технологичния парк и за всички възможности, които стоят пред студентите. Проф. Железаров пожела на всички студенти и преподаватели една ползотворна, успешна и запомняща се академична година.

Госпожа Невена Минева се обърна към присъстващи със съвета „да използват пълноценно времето в Университета“. Заместник - кметът на Община Габрово пожела на студентите да изпълнят Университета с живот и дейност, а трите стълба образование, научни изследвания и бизнес да изградят модерно и още по-ефективно взаимодействие.

Сърдечно „Добре дошли“ към първокурсниците отправи господин Калоян Иванов от името на съвета на настоятелите на Технически университет – Габрово. Господин Иванов пожела ползотворна работа, реализирани проекти и инициативи и воля за нови постижения.

Студентите бяха приветствани и от инж. Веселина Стефанова – председател на Студентски съвет към ТУ-Габрово.

След тържественото откриване на академичната година студентите от всички специалности получиха подробни указания за организацията на учебния процес от обучаващите катедри.

379284579 727510479373659 1023896251696261487 n

 

379261511 727510732706967 5915035429684486502 n

 

Ръководството на университета в Ниш, Република Сърбия е на работно посещение в Технически университет – Габрово

DSC 0008

Ръководството на Университета в Ниш, представлявано от проф. Антич – Ректор на университета, проф. Николич – заместник ректор по Учебната дейност, проф. Степанович – заместник ректор по Научноизследователска работа и публикационна дейност и председателя на Общото събрание е на работно посещение в Технически университет – Габрово.

Проф. Железаров представи Технически университет - Габрово, образователната и научноизследователската среда, проектната дейност и лабораторните комплекси в Технологичния парк на Университета. Наличието на сходни факултети и научноизследователски проекти в двете институции е основната база за задълбочаване на сътрудничеството в различни области. В тази връзка ръководството на двата университета обсъдиха възможности за създаването на съвместни екипи, работещи по научноизследователски теми от взаимен интерес, разработване на съвместни научни проекти чрез използване на наличното оборудване в двата технологични комплекса и създаване на съвместни публикации. Във връзка с поетите ангажименти предстои подписването на рамкови договори както между двата университета, така и между Технологичния парк на Технически университет – Габрово и научноизследователската инфраструктура в Ниш. Двата университета ще разширят възможностите за обмен на преподаватели, изследователи и студенти, включвайки се в Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS) и в програма „Еразъм+“. По този начин ще се развият програми за двойни дипломи в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и в докторските програми и в двата университета и ще се споделят гост-преподаватели и гост-изследователи.