Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Технически университет – Габрово и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

 

 DSC 1119  DSC 1111

Днес, 20.09.2021 г. проф. Илия Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово и проф. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ подписаха споразумение за сътрудничество между двете висши училища. Основната цел на споразумението е да се създадат условия за ефективно използване на ресурсите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност. Двата университета ще обединят усилията си в разработването на съвместни програми за обучение на студенти в образователно квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“. По този начин ще се създадат реални условия за мобилност и обмен на студенти и преподаватели. В областта на научните изследвания ще се създават съвместни научноизследователски екипи за работа по проекти и ще се организират симпозиуми, семинари и конференции. Ректорите на двата университета изразиха увереността си, че чрез партньорство, съчетаващо добрите практики и силни страни на двете образователни институции ще се повиши качеството на предлаганото обучение и ще се реализира на практика общо пространство на висшето образование.