На добър час на всички студенти на Технически университет- Габрово!

DJI 0363

На 19 септември 2022г. Технически университет – Габрово откри академичната 2022/2023 г. Днес, е първият учебен ден за всички студенти от ОКС "бакалавър" – редовна форма на обучение. Специални поздрави към първокурсниците отправи проф. Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово. Проф. Железаров подчерта, че студентите са направили важна стъпка в избора на своето бъдеще в лицето на университет с близо 60 годишни традиции в областта на обучението и научните изследвания и място, в което амбициите, труда и постоянството намират подходяща среда за развитие. Ректорът на Технически университет – Габрово пожела на всички студенти и преподаватели здраве и сили през новата академична година, която ще е присъствена, интересна, запомняща се и пълна с нови възможности.

Госпожа Сидорова – Областен управител на Област Габрово, се обърна към всички студенти с убедеността, че Технически университет – Габрово е мястото, в което всеки може да намери необходимата подкрепа. Областния управител подчерта, че младите хора могат и ще се справят с предизвикателствата, така че да бъдат полезни на общността, но и на страната.

Госпожа Йозова – Зам. кмет на Община Габрово, поздрави студентите и преподавателите от името на госпожа Христова. В лицето на Община Габрово студентите имат доверен партньор, който подкрепя младежките идеи, но и разчита на знанията и уменията, както и на активното включване на младите хора в развитието на града – подчерта госпожа Йозова.

От името на съвета на настоятелите на Технически университет – Габрово, госпожа Хинкова напомни, че инженерът е основна фигура в съвременното общество и носител на прогреса. Госпожа Хинкова увери студентите, че независимо от трудностите, избраната посока е правилна, а успехът зависи от трудолюбието и постоянството.

Студентски съвет на Технически университет – Габрово също поздрави първокурсниците, а инж. Стефанова – председател на студентския съвет, подчерта, че днес успехът повече от всякога е въпрос на избор.

След тържествената част, студентите от първи курс бяха посрещнати в катедрите и получиха информация за избраната специалност, организацията на учебния процес и лабораторната база.