Презентационно събитие на тема "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА"

ТУ Gabrovo ПОСТЕР

Уважаеми студенти,

заповядайте на презентационно събитие с тематика "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА",

което ще се проведе на 20-ти септември 2023г. от 10:30-17:00ч. в Университетска библиотека на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО.

Адрес на събитието е:
гр. ГАБРОВО, ул. „Хаджи Димитър” 4