Нов договор между Технически университет – Габрово, Медицински университет – Плевен и института по електроника на БАН "Академик Емил Джаков"

DSC 0717

 

На 2 ноември 2022г. Ректорът на Технически университет – Габрово – проф. Железаров, проф. д-р Добромир Димитров, д.м. – Ректор на Медицински университет – Плевен и доц. д-р Татяна Куцарова – директор на института по електроника при БАН подписаха договор за сътрудничество, който по-късно ще бъде основа за създаване на клъстер.  

Основната цел на договора е реализация на технически сложни проекти, в областта на микро и нанофотониката, биофотониката, мултифункционалните материали, физични технологии и тяхната потенциална приложимост в областта на високотехнологичните медицински изследвания, свързани с иновациите в общественото здравеопазване.

Отчитайки нивото на разработените нови технологии, научната експертиза и съвременното равнище на притежаваната техниката на трите институции, както и високата цена на конструирането и научно-изследователските дейности партньорите се обединиха за съвместно решаване на проблеми; предлагане на услуги за бизнеса и външни възложители; обучения и трансфер на научни знания и научно-приложни продукти; съвместно внедряване на разработени научни продукти; провеждане на експертна и консултантска дейност в областта на медицината, медицинските технологии и електроника.

Сътрудничеството обединява университети и институт на БАН, тъй като в рамките на медицината, медицинските технологии и електрониката съществува необходимост от подобряване на производствата и навлизането на иновации. Проф. Железаров  подчерта, че трите институции разполагат с необходимия научен и кадрови капацитет, за да може да се реализират целите на новия договор, както и че предизвикателствата пред развитието на редица сектори изискват партньорство и обединяване на усилия на учени от различни области на науката.