Срещи на студенти с "Хитачи Енерджи България" ЕООД и "Подемкран" АД

 

biznes etiketi za uspeshna kariera

На 15 ноември 2022г. в Конферентна зала на Университетска библиотека ще се проведат срещи на студентите от ТУ – Габрово с ръководствата на “Хитачи Енерджи България” ЕООД и “Подемкран” АД. Фирмите ще представят дейността си, както и възможностите за стаж, работа и бъдещо сътрудничество.

b 99469b3cd28c13a9918ff897c2d5415b

12.00 часа: Среща със студенти от Професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика” -  специалности “Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи”, “Промишлена и автомобилна електроника” и “Електроенергетика и електрообзавеждане”.

podemkran

13.30 часа: Среща със студенти от Факултет “Машиностроене и уредостроене”.

 

Вход свободен за всички желаещи!

Посетете Онлайн на срещата на Хитачи Енеррджи България от тук.

Посетете Онлайн срещата на Подем Кран Габрово от тук.