Технически университет – Габрово стартира ново партньорство с МД "Електроник" ЕООД

DSC 0107

МД Електроник България е част от група, оперираща по целия свят и една от водещите компании за решения за предаване на данни в автомобилите. Продуктовото портфолио на компанията включва коаксиални, HSD и сензорни кабели, електронни модули и кабели за компоненти, свързани с безопасността, приложения за свързаност и информационно-развлекателни системи в целия автомобил.

Господин Ивелин Георгиев – Главен изпълнителен директор, беше на работно посещение в Технически университет – Габрово, с цел стартиране на ново партньорство и подписване на договор. Господин Георгиев представи компанията, възможностите за стаж и стипендиантската програма на МД Електроник България, както и се запозна с лабораторните комплекси на Технологичния парк на ТУ-Габрово.

Домакини на срещата бяха проф. Железаров – Ректор на ТУ-Габрово и  доц. Доброслав Данков – Директор на Университетски кариерен център.

"Технически университет – Габрово поддържа много ефективни контакти с бизнеса, за да осигури възможност за последваща реализация на своите студенти. Тези партньорства, както и качествената подготовка в университета, превръщат студентите на ТУ-Габрово в търсени на пазара на труда специалисти" – подчерта проф. Железаров. В рамките на срещата се идентифицираха основни полета за сътрудничество между ТУ-Габрово и компанията, в областта на подготовката на кадри и квалификацията на персонала на МД Електроник България, стажантски програми за студентите на университета, предлагане на теми за курсови проекти и дипломни работи, научно-приложни разработки за решаване на технически и производствени проблеми и създаване на съвместни колективи в рамките на конкретни проекти.