Екипът на УКЦ към ТУ-Габрово взе участие в Онлайн кафене "Време е за ъпдейт"

 330116346 739154844501289 6152611623061551492 n

Екипът на УКЦ към ТУ-Габрово взе участие в проведеното Онлайн кафене "Време е за ъпдейт" на 23.03.2023 г.
С него беше даден старт на Националната кампания "Време е за ъпдейт", която се организира от Програма "Развитие на човешките ресурси" в Европейската година на уменията. Участие взеха 73 участници от студенските съвети и кариерните центрове на университетите в България.
Модератор на събитието беше г-н Цветан Спасов - главен директор и ръководител на Управляващия орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" към Министерство на труда и социалната политика.

"В Европейската година на уменията и в следващите години Министерството на труда и социалната политика ще говори много по темата за ученето през целия живот", заяви при откриването на форума заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя подчерта, че част от мерките, насочени към млади хора, включват осигуряване на възможности за стажове, обучения, намиране на първа работа и мотивиране на обезкуражени младежи. "Има много млади хора, които са обезкуражени, нямат вяра, самочувствие и знания. Надявам се и с ваша помощ да успеем да мобилизираме голяма част от тях, за да са активни на пазара на труда, да живеят по-добър живот и да реализират мечтите си", допълни тя.

По време на дискусията бяха обсъдени трудностите, пред които се изправят младите хора по пътя към професионалната реализация и какво ги мотивира да търсят работа по специалността си, докато следват в университет. Липсата на трудов опит, подготовката на CV и мотивационно писмо, притежаването на "меки" и преносими умения са сред най-често срещаните "препъни камъни" за младите хора в първите им професионални стъпки. Представителите на Кариерните центрове откроиха необходимостта от добра комуникация между бизнеса и университетите при търсене на млади кадри, както и при подготовката на учебните планове, така че дипломираните специалисти да отговарят на нуждите на пазара на труда. За младежите е важна финансова мотивация за започване на работа, но и за приобщаването им в екипа на съответното работно място, възможностите за трупане на опит по време на стаж и въвеждане в работния процес от ментор.

"Мога смело да заявя, че всички планирани мерки по Програма "Развитие на човешките ресурси" отговарят до голяма степен на проблемите, които бяха споделени по време на форума", коментира Десислава Ушколова, началник отдел "Програмиране и договаряне" в Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"“, Министерството на труда и социалната политика. Тя припомни, че в програмен период 2021-2027 г. по ПРЧР е заделен ресурс от 735 млн. лв., който ще бъде насочен към мерки за насърчаване на младежката заетост. Те ще включват дейности като активиране, идентифициране и мотивиране за включване на неактивни младежи на пазара на труда, възможности за стажуване, обучение по време на работа и заетост. "В този програмен период мерките се различават с фокуса, който поставяме върху преносимите и "меките" умения, които стават все по-търсени от работодателите", коментира Ушколова. Тя представи пред младежките организации, Студентските съвети и Кариерните центрове в университетите възможностите по операциите "Младежка заетост +", "Дигитални умения", "Нови умения", "Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица" и "Подкрепа на специализантите в здравеопазването", които предстои да бъдат отворени за кандидатстване.

По време на Онлайн кафенето заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Кремена Калчева представи резултатите от последното проучване на АЗ за нуждите от кадри в България. Най-търсените умения от бизнеса включват самоконтрол и дисциплина, гъвкавост и адаптивност, инициативност и работа под напрежение. В периода 2025-2027 г. се очаква на пазара на труда да има търсене на над 123 000 специалисти с висше образование, като най-търсените специалности ще бъдат "Икономика"“, "Администрация и управление", "Информатика и компютърни науки", "Електротехника", "Медицина", "Архитектура" и др. Най-съществено нарастват нуждите от работници и служители в областите Стара Загора, Силистра, Варна и Кюстендил. Калчева представи мерките за насърчаване на заетостта сред младите хора, включително на непълно работно време.

Ръководителят на Управляващия орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" Цветан Спасов увери, че всички изводи от Онлайн кафенето ще бъдат взети предвид при програмирането на бъдещите операции с европейско финансиране. "Тази обратна връзка е особено важна, тъй като ни дава възможност да прецизираме мерките, за да бъдат максимално полезни за младите хора в България", заяви той. Той подчерта, че целта на Онлайн кафенето е Програма "Развитие на човешките ресурси" и Агенцията по заетостта да бъдат в колкото се може по-голяма подкрепа за професионалната реализация на младите хора в България.

Умения за работа – какво търси бизнесът

Мерки по ПРЧР за насърчаване на младежката заетостмладежката заетост